Opprett og rediger

  • Resultater/NVI
  • Personprofiler
  • Forskergrupper
Gå til innlogging

Opprett og rediger

  • Prosjekter

Cristin er det nasjonale forskningsinformasjonssystemet. Formålet til Cristin er å samle inn informasjon om norsk forskning og gjøre denne synlig. Forskningsinformasjon som registreres i Cristin er åpent tilgjengelig. Hensikten er å kunne forenkle arbeidsprosesser ved å legge til rette for gjenbruk av informasjon.

Cristin skal oppgraderes til Cristin 2. I en overgangsfase vil derfor to systemer eksistere side om side. Noe informasjon må registreres og redigeres i det "gamle" systemet. Brukernavn og passord er det samme begge steder.