Cristin forside

Redigering

PROSJEKTER

Inkludert godkjente helseprosjekter fra REK

RESULTATER

Publikasjoner, formidling, samt kunstfaglig utviklingsarbeid

PERSONPROFIL

Kontaktinformasjon og forskningsaktivitet

FORSKNINGSGRUPPER

Beskrivelse, deltakere og forskningsaktivitet

Cristin blir nå gradvis oppgradert. I en overgangsfase vil to systemer eksistere side om side. Personprofil og forskningsgrupper registreres og redigeres i det "opprinnelige" Cristin. Brukernavn og passord er det samme i begge systemer.

Nyttig informasjon og veiledninger finner du på cristin.no