Cristin forside

Redigering

PROSJEKTER

Inkludert godkjente helseprosjekter fra REK

RESULTATER

Publikasjoner, formidling, samt kunstfaglig utviklingsarbeid

PERSONPROFIL

Kontaktinformasjon og forskningsaktivitet

FORSKNINGSGRUPPER

Beskrivelse, deltakere og forskningsaktivitet

Per i dag består Cristin av to systemer, ett nytt og ett gammelt. Begge system deler database og inneholder samme informasjon. Du kan gjøre det meste i det nye systemet, men endring av egen profil og superbrukers administrative oppgaver må gjøres i det gamle. Brukernavn og passord er det samme i begge systemer. Videre utvikling av Cristin skal gjøres i sammenheng med utvikling av Nasjonalt Vitenarkiv (NVA).

Nyttig informasjon og veiledninger finner du på cristin.no