Cristin-person-ID: 10045
Person

Aktiv cristin-person Anna Rebecca Solevåg

  • Stilling:
    Studieleder
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Funksjonshemming • Bibeltolkningens historie • Bibelfag, Det nye testamente • Bibelsk hermeneutikk • Kjønn og kjønnsforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+4740412439
Sted
Misjonsmarka 12 4024 Stavanger

Resultater Resultater

Gjestebud med universell utforming?

Solevåg, Anna Rebecca. 2019, Lang lunsj med lignelser. VIDFaglig foredrag

Kristi forsoningsverk – et mysterium.

Solevåg, Anna Rebecca. 2019, Bibelkveld. VIDPopulærvitenskapelig foredrag

Medical Metaphors in Ignatius' Letters.

Solevåg, Anna Rebecca. 2019, Oxford Patristics. VIDVitenskapelig foredrag

Mangfoldige barn: Et interseksjonelt blikk på barn i Det nye testamentet.

Solevåg, Anna Rebecca. 2019, Fagdag: Bibelen i trosopplæringen. VIDFaglig foredrag

Mener helbredelse kommuniserer mindreverdighet.

Solevåg, Anna Rebecca. 2019, VIDIntervju
1 - 5 av 99 | Neste | Siste »