Cristin-person-ID: 1080638
Person

Stian Orm

  • Stilling:
    Vitenskapelig ass
    ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Kognitiv psykologi • Psykologi • Spesialpedagogikk

Emneord

Autisme • Atferdsanalyse • Nevrodiversitet • ADHD • Nevroutviklingsforstyrrelser • Autismespekterforstyrrelser

Resultater Resultater

Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang.

Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Haagensen, Gunn Elisabeth; Sletbakk, Elisabeth; Orm, Cathrine. 2020, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. HIØ, UIO, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Se mulighetene! Min historie med autisme.

Orm, Stian. 2020, Kveldsseminar. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Autisme i Arendal.

Orm, Stian; Freddy, de Ruiter. 2020, UIOIntervju

Virtual Reality and Behavior Analytic Interventions on Social Skills for People with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review.

Dechsling, Anders; Orm, Stian; Øien, Roald A; Sütterlin, Stefan; Nordahl-Hansen, Anders. 2020, 14th Annual Autism Conference. HINN, UIT, HIØ, UIOPoster

Self-Management to Increase Social Skills in a Student With Autism.

Orm, Stian; Løkke, Jon Arne. 2020, 14th Annual Autism Conference. UIO, HVLPoster
1 - 5 av 62 | Neste | Siste »