Cristin-person-ID: 1121015
Person

Siri Færden Westbye

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Implementering av forhåndssamtaler for geriatriske pasienter - En klynge-randomisert studie i Helse Sør-Øst.

Westbye, Siri Færden. 2022, Møteplass Oslo. Eldre og skrøpelige pasienter - nytt og nyttig om fag og samarbeid. UIOFaglig foredrag

Implementering av forhåndssamtaler for alvorlig syke eldre .

Westbye, Siri Færden. 2022, Fagseminar innen palliasjon og kreftomsorg. UIOFaglig foredrag

Samtykkekompetanse og tvangsbehandling i somatikken.

Westbye, Siri Færden. 2022, Hverdagstvang - KEK seminar. UIOFaglig foredrag

Implementering av forhåndssamtaler for geriatriske pasienter - En klynge-randomisert studie i Helse Sør-Øst.

Westbye, Siri Færden. 2022, Indremedisinsk høstmøte. UIOFaglig foredrag

Presentasjon av faglige råd for forhåndssamtaler.

Westbye, Siri Færden. 2022, Kurs i alders- og sykehjemsmedisin. UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »