Cristin-person-ID: 1153483
Person

Aktiv cristin-person Dag-Håkon Eriksen

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi • Teologi og religionsvitenskap • Sosiologi

Emneord

Arbeids- og organisasjonspsykologi • Organisasjon og ledelse • Sosialantropologi • Missiologi

Kontaktinformasjon

Telefon
+4792624116
Sted
Diakonveien 14 0370 OSLO

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge