Cristin-person-ID: 11742
Person

Aktiv cristin-person Cato Alexander Bjørkli

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Resultater

The relationship between the broader environment and the work system in a university setting: a systems approach.

Lone, Jon Anders; Riege, Anine Cecilie; Bjørklund, Roald Arild; Hoff, Thomas; Bjørkli, Cato Alexander. 2017, Studies in Higher Education. UIOVitenskapelig artikkel

Organizational climate and investigation performance in the Norwegian police: A qualitative study.

Lone, Jon Anders; Garnås, Alexander; Myklebust, Trond; Bjørklund, Roald; Hoff, Thomas; Bjørkli, Cato. 2017, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. UIO, PHSVitenskapelig artikkel

"Politiet som organisasjon" Prosjekt og implementering i politidistriktene.

Myklebust, Trond; Bjørkli, Cato Alexander. 2017, Presentasjon av prosjekt til ledelsen i Politidirektoratet. PHS, UIOVitenskapelig foredrag

User Experiences and Perceptions of Internet Interventions for Depression.

Drozd, Filip; Andersen, Caroline Emilie; Haga, Silje Marie; Slinning, Kari; Bjørkli, Cato Alexander. 2017, IGI Global. UIO, RBUPVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Politiet som organisasjon - Hvilke måleparametere kan brukes. Hvorfor og hvordan undersøke dette i Innlandet politidistrikt.

Myklebust, Trond; Bjørkli, Cato Alexander. 2017, Lederseminar Innlandet politidsitrikt. UIO, PHSFaglig foredrag