Cristin-person-ID: 11847
Person

Olöf Anna Steingrimsdottir

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Shift work, low-grade inflammation, and chronic pain: a 7-year prospective study.

Christensen, Jan Olav; Nilsen, Kristian Bernhard; Hopstock, Laila Arnesdatter; Steingrimsdottir, Olöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Zwart, John-Anker; Matre, Dagfinn. 2021, International Archives of Occupational and Environmental Health. UIT, STAMI, FHI, OUSVitenskapelig artikkel

Tinnitus and associations with chronic pain: The population-based Tromsø Study (2015-2016).

Ausland, Jannike Heyerdahl-Larsen; Engdahl, Bo Lars; Oftedal, Bente Margaret; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Hopstock, Laila Arnesdatter; Johnsen, Magnar; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Eggen, Anne Elise mfl.. 2021, PLOS ONE. UIT, UNN, FHI, OUSVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Physical activity and cold pain tolerance in the general population.

Årnes, Anders; Nielsen, Christopher Sivert; Stubhaug, Audun; Fjeld, Mats Kirkeby; Hopstock, Laila Arnesdatter; Horsch, Alexander; Johansen, Aslak; Morseth, Bente; Wilsgaard, Tom; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna. 2020, European Journal of Pain. UIT, UNN, FHI, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

The Graphical Index of Pain: a new web-based method for high-throughput screening of pain.

Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Engdahl, Bo Lars; Hansson, Per; Stubhaug, Audun; Nielsen, Christopher Sivert. 2020, Pain. FHI, UIO, OUS, KIVitenskapelig artikkel

Physical exercise and chronic pain in university students.

Grasdalsmoen, Michael; Engdahl, Bo Lars; Fjeld, Mats Kirkeby; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Eriksen, Hege Randi; Lønning, Kari Jussi; Sivertsen, Børge. 2020, PLOS ONE. HELSEFONNA, DNL, FHI, SIO, NTNU, OUS, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 51 | Neste | Siste »