Cristin-person-ID: 1233798
Person

Anne Gudrun Mork

  • Stilling:
    Forsker
    ved Møreforsking

Resultater Resultater

Samfunnsøkonomisk analyse av ny Bodø lufthavn og gevinstrealiseringsplan som grunnlag for KS2.

Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Laingen, Maria; Mork, Anne G.; Østli, Vegard. 2021, TØI, MF, HIMRapport

Vegprosjekter og lokal verdiskapning.

Tveter, Eivind; Welde, Morten; Mork, Anne Gudrun. 2021, Stavanger Aftenblad. NTNU, MFKronikk

Bedre veier berger ikke distriktene, men kan forsterke veksten rundt byene.

Welde, Morten; Tveter, Eivind; Mork, Anne Gudrun. 2021, Veier 24. NTNU, MFKronikk

Bedre vei berger ikke distriktene, men kan forsterke veksten rundt byene.

Welde, Morten; Tveter, Eivind; Mork, Anne Gudrun. 2021, Gemini. NTNU, MFKronikk

Kjøp av flyruter på rutestrekningene i Troms og Finnmark og mot Nordland fra 1. april 2022.

Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Mork, Anne Gudrun; Laingen, Maria. 2021, TØI, MF, HIMRapport
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »