Cristin-person-ID: 1240202
Person

Davide Bertelli

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi • Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Migrasjon internasjonal • Migrasjon • Skeiv • Religion og samfunn

Kontaktinformasjon

Sted
D18, Diakonveien 18, 0370 Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Davide Bertelli

Sammendrag

Davide Bertelli has a Master's Degree in Human Geography from the University of Oslo and a BA in Geography & International Relations from the University of Plymouth (UK). In his Master's dissertation, he analysed how migrants in a city in northern Italy experience belonging and how this impacts their political participation. After graduating from the University of Oslo in 2019, he worked as a Research Assistant at the Peace Research Institute Oslo (PRIO), where, among others, he contributed to two research projects: Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (GOVCIT) and Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding (DIASPOlitic). In addition to Italian, he speaks fluently English, Norwegian and Portuguese.

Tittel

Davide Bertelli

Sammendrag

Davide Bertelli tok mastergraden i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (UiO) i 2019. Han holder BA i Geography & International Relations fra University of Plymouth (Storbritannia). I masteroppgaven, studerte han hvordan innvandrere i en by i nord Italia opplever tilhørighet og hvordan det påvirker deres politiske deltakelse. Etter at han tok mastergraden, jobbet han på Institutt for fredsforskning (PRIO), hvor blant annet bidro han til to prosjekter: "Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia" (GOVCIT) og "Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding (DIASPOlitic). I tillegg til italiensk, snakker Davide flytende engelsk, norsk og portugisisk.

Resultater Resultater

Migration and political (non)participation in origin countries: Romanians and Poles in Oslo and Barcelona.

Mikiewicz, Gabriella; Cosciug, Anatolie; Szulecki, Kacper; Tulbure, Corina; Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kussy, Angelina. 2021, Routed - Migration & (Im)mobility Magazine. VID, UIO, PRIOPopulærvitenskapelig artikkel

Migrant Political Engagement and Voting from Abroad: Insights from Interviews with Polish and Romanian Migrants in Barcelona and Oslo.

Bertelli, Davide; Erdal, Marta Bivand; Szulecki, Kacper; Cosciug, Anatolie; Kussy, Angelina; Mikiewicz, Gabriella; Tulbure, Corina. 2021, VID, UIO, PRIORapport

To vote or not to vote? Migrant electoral (dis)engagement in an enlarged Europe.

Szulecki, Kacper; Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Cosciug, Anatolie; Kussy, Angelina; Mikiewicz, Gabriella; Tulbure, Corina. 2021, Migration Studies. VID, UIO, PRIOVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3