Cristin-person-ID: 12454
Person

Aktiv cristin-person Christian Brandmo

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kognitiv psykologi • Andre pedagogiske fag • Organisasjonspsykologi • Allmennpedagogikk

Emneord

Metakognisjon • Kunnskap • Kognisjon • Psykometri / anvendt statistikk • Motivasjon • Selvregulert læring • Utdanningsledelse • Læringsstrategier

Kontaktinformasjon

Sted
Institutt for spesialpedagogikk, Postboks 1140, Blindern 0318 Oslo

Resultater Resultater

Epistemic Justification in Multiple Document Literacy: A Refutation Text Intervention.

Bråten, Ivar; Brandmo, Christian; Ferguson, Leila Eve; Strømsø, Helge Ivar. 2022, Contemporary Educational Psychology. HK, UIOVitenskapelig artikkel

Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere.

Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka-Maija; Olsen, Rolf Vegar; Slungård, Kristin. 2021, Universitetet i Oslo. UIORapport

Metakognisjon og selvregulert læring.

Brandmo, Christian. 2021, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kognitive og sosialkognitive tilnærminger til læring.

Brandmo, Christian. 2021, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Ulike tilnærminger til læring: et historisk riss.

Wittek, Line; Brandmo, Christian. 2021, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 80 | Neste | Siste »