Cristin-person-ID: 12696
Person

Hanna Marie Solberg Andresen

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Visual stimuli, children and the question of reliability.

Andresen, Hanna Solberg. 2019, Visual prompts and visual methods in multilingualism research . UIOFaglig foredrag

Ikke vanskelig? Om innlæring av negasjon i norsk i et markerthetsperspektiv.

Andresen, Hanna Solberg. 2006, UIOMastergradsoppgave

With bilingual eyes. Throwing away the “ideal” participant (or: is my data collection reliable?) .

Andresen, Hanna Solberg. 2018, Wednesday seminar, MultiLing. UIOVitenskapelig foredrag

Med tospråklige øyne. Konseptualisering av bevegelseshendelser hos tospråklige barn.

Andresen, Hanna Solberg. 2018, NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring . UIOVitenskapelig foredrag

"With bilingual eyes: The conceptualization of motion events in bilingual children".

Andresen, Hanna Solberg. 2018, NoSLiP 2018. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5