Cristin-person-ID: 13054
Person

Håvar Brendryen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Comparing Reminders Sent via SMS Text Messaging and Email for Improving Adherence to an Electronic Health Program: Randomized Controlled Trial.

Kulhánek, Adam; Lukavska, Katerina; Gabrhelík, Roman; Novák, Daniel; Burda, Václav; Prokop, Jindřich; Holter, Marianne Therese Smogeli; Brendryen, Håvar. 2022, JMIR mhealth and uhealth. UKVP, UIO, CVUTVitenskapelig artikkel

eHealth intervention for smoking cessation for Czech tobacco smokers: Pilot study of user acceptance.

Kulhánek, Adam; Gabrhelík, Roman; Novák, Daniel; Burda, Václav; Brendryen, Håvar. 2018, Adiktologie. UKVP, FNMOTOL, UIO, CVUTVitenskapelig artikkel

Making Come-Alive and Keeping Un-Alive: How People Relate to Self-Guided Web-Based Health Interventions.

Holter, Marianne Therese Smogeli; Ness, Ottar; Johansen, Ayna Beate; Brendryen, Håvar. 2020, Qualitative Health Research. NTNU, UIOVitenskapelig artikkel

Exploring online problem gambler's motivation to change.

Johansen, Ayna Beate; Helland, Pål Fylling; Wennesland, Dag Kosòl; Henden, Edmund; Brendryen, Håvar. 2019, Addictive Behaviors Reports. BLÅKORS, OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Outcomes and Device Usage for Fully Automated Internet Interventions Designed for a Smartphone or Personal Computer: The MobileQuit Smoking Cessation Randomized Controlled Trial.

Danaher, Brian G; Tyler, Milagra S.; Crowley, Ryann C.; Brendryen, Håvar; Seeley, John R.. 2019, Journal of Medical Internet Research. ORI, UO, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 52 | Neste | Siste »