Cristin-person-ID: 13235
Person

Jørgen Gustav Bramness

  • Stilling:
    Professor
    ved Psykiatri ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

Klassifisering

Forskningsetisk erklæring

Resultater

Om LSD på lesesalen, bønder og proporsjoner.

Bramness, Jørgen Gustav. 2018, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

The incidence, psychiatric co-morbidity and pharmacological treatment of severe mental disorders in children and adolescents.

Nesvåg, Ragnar; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Hartz, Ingeborg; Hjellvik, Vidar; Skurtveit, Svetlana. 2018, European psychiatry. FHI, UIO, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Increase in diagnosis of depressive disorders contributes to the increase in antidepressant use in adolescents.

Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav; Hjellvik, Vidar; Hartz, Ingeborg; Nesvåg, Ragnar; Hauge, Lars Johan; Handal, Marte. 2018, Acta Psychiatrica Scandinavica. DNL, FHI, UIO, INNLANDETVitenskapelig artikkel

The effect of trauma and alcohol on the relationship between level of cytokines and depression among patients entering psychiatric treatment.

Toft, Helge Prytz; Neupane, Sudan Prasad; Bramness, Jørgen Gustav; Tilden, Terje; Wampold, Bruce E.; Lien, Lars. 2018, BMC Psychiatry. HINN, UIT, MODUMBAD, UIO, UoW, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16.

Heldal, Anne Taraldsen; Skurtveit, Svetlana; Lobmaier, Philipp Paul K.; Vederhus, John-Kåre; Bramness, Jørgen Gustav. 2018, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, FHI, UIO, SØRLAND, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel