Cristin-person-ID: 13493
Person

Aktiv cristin-person Erling Johan Hjelmeng

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Erling Johan Hjelmeng

Sammendrag

Faglige kompetanseområder

  • Konkurranserett og markedsregulering
  • Statsstøtte
  • Sanksjoner og håndhevelse av rettsregler
  • Erstatningsrett

CV

Publikasjonsliste

Tittel

Erling Johan Hjelmeng

Resultater Resultater

Oversikt over EØS-retten.

Arnesen, Finn; Hammersvik, Simen; Hjelmeng, Erling Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Kolstad, Olav. 2022, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Ikke bare juridisk uholdbart, men også en bortforklaring.

Foros, Øystein; Hjelmeng, Erling Johan. 2022, Dagens næringsliv. UIO, NHHKronikk

FORMÅLSVILKÅRET I KONKURRANSELOVEN § 10 OG EØS-AVTALEN ARTIKKEL 53.

Hjelmeng, Erling Johan; Østerud, Eirik. 2022, Jussens venner. UIOVitenskapelig artikkel

FORMÅLSVILKÅRET I KONKURRANSELOVEN § 10 OG EØS-AVTALEN ARTIKKEL 53.

Hjelmeng, Erling Johan. 2022, Jussens venner. UIOVitenskapelig artikkel

Datterselskapers erstatningsansvar etter overtredelser av EU-/EØS-konkurranseretten. EU-domstolen: Sak C-882/19 Sumal SL mot Mercedes Benz Trucks España.

Hjelmeng, Erling Johan; Østerud, Eirik. 2022, Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 83 | Neste | Siste »