Cristin-person-ID: 1363
Person

Hilde Wøien

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Intensivavdeling ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

"Having the compass - drawing the map": Exploring nurses' management of pain and other discomforts during use of analgosedation in intensive care.

Berntsen, Helene; Bjørk, Ida Torunn; Wøien, Hilde. 2018, Nursing Open. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Use of social media for communicating about critical care topics: A Norwegian cross-sectional survey.

Petosic, Antonija; Sunde, Kjetil; Beeckman, Dimitri; Flaatten, Hans; Wøien, Hilde. 2019, Acta Anaesthesiologica Scandinavica. UG, UIO, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Prevalence and risk factors related to haloperidol use for delirium in adult intensive care patients: the multinational AID-ICU inception cohort study.

Collet, Marie O.; Caballero, Jesús; Sonneville, Romain; Bozza, Fernando A.; Nydahl, Peter; Schandl, Anna; Wøien, Hilde; Citerio, Giuseppe; van den Boogaard, Mark; Hästbacka, Johanna mfl.. 2018, Intensive Care Medicine. KAROLINSKA, VHEBRON, UMCN, UPD, KU, UKSH, OUS, UADB, UB, UdSdM, INSERM, KCLUOL, UG, RH, SUNNYBROOK, ÅRHUSSYKE, HY-HU, BDX, FOC, HYKS, INSEL, AP-HPVitenskapelig artikkel

Advanced geriatric nursing in the interdisciplinary team New learning model.

Wøien, Hilde. 2018, 10th ICNP NP APN Conference, Rotterdam 2018, The Netherlands . UIOVitenskapelig foredrag

Sykepleiere med spesialisering. Bedre helsetjeneste med forskrivningsrett?

Wøien, Hilde; Svendsen, Edel Jannecke; Hellesø, Ragnhild. 2018, Dagens medisin. UIOLeserinnlegg
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »