Cristin-person-ID: 13687
Person

Aktiv cristin-person Siri Sande

  • Stilling:
    Gjest
    ved Det norske institutt i Roma ved Universitetet i Oslo

Resultater

Clementia.

Sande, Siri. 2017, Klassisk Forum. UIOVitenskapelig artikkel

The Ludovisi "throne", the Boston "throne" and the Warren Cup: Retrospective works or forgeries?

Sande, Siri. 2017, Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. UIOVitenskapelig artikkel

Il tempio dei Castori e la tradizione decorativa augustea.

Sande, Siri. 2017, Edizioni Quasar. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

"The Barbarian princes" in the Ara Pacis procession and the origin and development of the so-called Camillus coiffure.

Sande, Siri. 2015, Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. UIOVitenskapelig artikkel

Nasjonalmuseet. Antikk skulptur. Katalog. Antique Sculpture. Catalogue.

Sande, Siri; Ahrens, Sven. 2014, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. UIOVitenskapelig monografi