Cristin-person-ID: 13754
Person

Thomas Hansen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Mental helse • Livskvalitet • Livsløp • Aldring • Omsorg • Eldre • Eldreomsorg

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Frivillig arbeid blant eldre.

Hansen, Thomas. 2021, konferanse for det sentrale eldreråd og bydelseldrerådene i Oslo. OSLOMETFaglig foredrag

Livskvalitet og mental helse i pandemitiden.

Hansen, Thomas. 2021, Innlegg til regjeringsnedsatt ekspertgruppe som skal vurdere pandemieffekt på psykisk helse. OSLOMETFaglig foredrag
1 - 5 av 306 | Neste | Siste »