Cristin-person-ID: 13883
Person

Christine Gaarder

  • Stilling:
    Professor ii
    ved Akuttklinikken ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Overlege
    ved Avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater Resultater

Oppdateringer av nasjonal traumeplan.

Gaarder, Christine; Geisner, Thomas; Hermansen, Stig Eggen; Rolandsen, Bent-Åge; Slåke, Tone Margrethe Saxebøll; Wisborg, Torben. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, STOLAV, UNN, HAUKELAND, UIO, HELSEFINNM, OUSLeserinnlegg

Improvement in geriatric trauma outcomes in an avolving trauma system.

Ringen, Amund H; Gaski, Iver Anders; Skaga, NO; Gaarder, Christine; Pål Aksel, Næss. 2019, Trauma surgery and acute care open. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Towards patient-specific management of trauma hemorrhage. the effect of resuscitation on parameters of thromboelastometry.

Juffermans, NP; Wirtz, MR; Balvers, K; Baksaas-Aasen, Kjersti; van Dieren, Susan; Gaarder, Christine; Næss, Pål Aksel; Stanworth, Simon; Johansson, PI; Stensballe, Jakob mfl.. 2019, Journal of Thrombosis and Haemostasis. PUWG, VUA, OUH, QMUL, KU, OUS, VUMCVitenskapelig artikkel

The S100A10 Pathway Mediates an Occult Hyperfibrinolytic Subtype in Trauma Patients.

Gall, Lewis S; Vulliamy, Paul; Gillespie, Scarlett; Jones, Timothy F; Pierre, Rochelle S J; Breukers, Sabine E; Gaarder, Christine; Juffermans, Nicole P.; Maegele, Marc; Stensballe, Jakob mfl.. 2019, Annals of Surgery. PUWG, QMUL, RH, AMC, KU, UIOVitenskapelig artikkel

Towards patient-specific management of trauma hemorrhage: the effect of resuscitation therapy on parameters of thromboelastometry.

Juffermans, Nicole P.; Wirtz, Mathijs R; Balvers, Kirsten; Baksaas-Aasen, Kjersti; van Dieren, Susan; Gaarder, Christine; Naess, Paul A; Stanworth, Simon; Johansson, Pär I.; Stensballe, Jakob mfl.. 2019, Journal of Thrombosis and Haemostasis. PUWG, ORH, UoO, RH, QMUL, AMC, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 64 | Neste | Siste »