Cristin-person-ID: 139329
Person

Inger Leganger Bjørnhaug

  • Stilling:
    Professor emeritus
    ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring ved Høgskolen i Innlandet

Resultater

Krig og demokrati`. Konrad Nordahls tanker om demokrati i spennet mellom nasjon og klasse 1940 – 1945.

Bjørnhaug, Inger Leganger. 2016, Novus Forlag. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Maktkamp i fagbevegelsen.

Bjørnhaug, Inger Leganger. 2015, Norgeshistorie.no. HINNFagartikkel

Erfaringer fra historieforskningens skyggedal.

Bjørnhaug, Inger. 2011, Historisk Tidsskrift. HINNFagartikkel

Likelønn mellom marked, klasse og kjønn : LO, kvinnene og likelønna 1935-1970.

Bjørnhaug, Inger. 2010, Tidsskrift for kjønnsforskning. HINNVitenskapelig artikkel

Historikeren i Folkets Hus: Erfaringer fra LO-historien.

Bjørnhaug, Inger. 2010, Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk. HINNPoster