Cristin-person-ID: 14019
Person

Ketil Størdal

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
  • Stilling:
    Seksjonsoverlege
    ved Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold HF

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition guidelines for diagnosing coeliac disease 2020.

Husby, Steffen; Koletzko, Sibylle; Korponay-Szabó, Ilma R.; Kurppa, Kalle; Mearin, M. Luisa; Ribes-Koninckx, Carmen; Shamir, Raanan; Troncone, Riccardo; Auricchio, Renata; Castillejo, Gemma mfl.. 2019, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN. TAYS, DE, OUH, UTA, TY, FHI, UWM, EDI, UvM, URiV, RIH, UdMsFCDdB, LAFE, UNGARN, UdSFIdN, BELGIA, TYSKLAND, LUMC, HEIMPAL, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Overtesting and overtreatment-statement from the European Academy of Paediatrics (EAP).

Størdal, Ketil; Wyder, Corinne; Trobisch, Andreas; Grossman, Zachi; Hadjipanayis, Adamos. 2019, European Journal of Pediatrics. MEDUNIGRAZ, EUC, FHI, BELGIA, ISRAEL, UB, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Bruk av lystgass hos barn.

Olsen, Annette; Iversen, Cathrine; Størdal, Ketil. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Predictors for expired CO2 in neonatal bag-mask ventilation at birth: observational study.

Holte, Kari; Ersdal, Hege Langli; Eilevstjønn, Joar; Thallinger, Monica; Linde, Jørgen Erland; Klingenberg, Claus; Holst, René; Bayo, Samwel; Kidanto, Hussein; Størdal, Ketil. 2019, BMJ Paediatrics Open. SUS, VV, UIT, UNN, HLH, FHI, LAERDAL, UIO, AGA, UIS, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Factors influencing growth of children aged 12-24 months in the Tanga Region, Tanzania.

Elverud, Ingvild Skålnes; Størdal, Ketil; Chiduo, Mercy Grace; Klingenberg, Claus. 2019, Journal of Tropical Pediatrics. UIT, NIMR, UNN, FHI, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 74 | Neste | Siste »