Cristin-person-ID: 14037
Person

Leiv Arne Rosseland

 • Stilling:
  Professor
  ved Akuttklinikken ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Overlege
  ved Avdeling for anestesiologi ved Oslo universitetssykehus HF
 • Stilling:
  Avdelingsleder
  ved Avdeling for FoU, Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Resultater

Preoperative prediktorer for smerteforløp og livskvalitet etter kneproteseoperasjon.

Lindberg, Maren Falch; Rustøen, Tone; Rosseland, Leiv Arne; Lerdal, Anners. 2018, Den Internasjonale Sykepleierdagen 2018. LDS, UIOFaglig foredrag

Chronic pain-related changes in cardiovascular regulation and impact on comorbid hypertension in a general population: the Tromsø study.

Bruehl, Stephen; Bjørkholt Olsen, Roy; Tronstad, Christian; Sevre, Knut; Burns, John W; Schirmer, Henrik; Nielsen, Christopher Sivert; Stubhaug, Audun; Rosseland, Leiv Arne. 2018, Pain. UIT, RU, FHI, UIO, AHUS, SØRLAND, OUS, VUVitenskapelig artikkel

Effects of Adrenaline on maternal and fetal fentanyl absorption in epidural analgesia: a randomized trial.

Haidl, Frans Felxi; Rosseland, Leiv Arne; Spigset, Olav; Dahl, Vegard. 2018, Acta Anaesthesiologica Scandinavica. STOLAV, NTNU, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

The Analgesic Effect of Ultrasound-Guided Quadratus Lumborum Block After Cesarean Delivery: A Randomized Clinical Trial.

Krohg, Anders; Ullensvang, Kyrre; Rosseland, Leiv Arne; Langesæter, Eldrid; Sauter, Axel Rudolf. 2018, Anesthesia and Analgesia. UIO, OUS, INSELVitenskapelig artikkel

Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study.

Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone. 2018, Intensive & Critical Care Nursing. LDH, OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel