Cristin-person-ID: 1424
Person

Aktiv cristin-person Cato Grønnerød

 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Helse-, utviklings- og personlighetspsyk ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Psykologspesialist
  ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Østfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Rettspsykiatri • Klinisk psykologi • Personlighetspsykologi

Emneord

Personlighetsvurdering • Psykometri • Rorschach • Personlighet

Region

 • Europa

Land

 • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Psykologisk institutt Pb 1094 Blindern 0317 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Cato Grønnerød

Sammendrag

Dr. psychol. Spesialist i klinisk psykologi, fordypning voksenpsykologi Rettspsykiatrisk sakkyndig

Populærvitenskapelig sammendrag

Faglige interesser

 • Personlighetsvurdering
 • Rorschach-metoden
 • Wartegg-metoden
 • Psykometri, meta-analyse
 • Private Military Contractors (PMC, PSD, livvakter, leiesoldater)
 • Rettspsykiatri
 • Astma og utvikling
 • Temperament og personlighet
 • Psykoanalytisk og eksistensiell teori om motivasjon og mening
 • Peter Wessel Zapffe

Undervisning

 • Personlighet og personlighetsvurdering på forskjellige nivåer innen bachelor og embetsstudiet i psykologi
 • Personlighet og psykologiens historie ved Kulturstudier (www.kulturstudier.no)

Bakgrunn

 • Cand. mag. fra UiO med informatikk
 • Matematikk
 • Statistikk og astronomi fra 1990
 • Cand. psychol. fra UiO 1995
 • Dr. psychol. fra UiO fra 2004 med avhandlingen _Stability and Change in the Rorschach Method_

 

Annen bakgrunn: Psykiatrisk ungdomsteam, Folloklinikken. Stipendiat ved PSI. Forsker ved Forsvarets institutt for ledelse. Post-doktor ved PSI. Førsteamanuensis i personlighetspsykologi ved PSI fra 2007. Utvikler testprogrammer for Rorschach-metoden og andre metoder (Les mer her). Bodd flere år i Finland, kontor ved Universitetet i Joensuu.

 

Se faglig profil på Index Copernicus her

Se profesjonell profil på LinkedIn her

Se privat profil her 

Tittel

Cato Grønnerød

Sammendrag

Dr. psychol. (PhD) Licenced clinical psychologist, specialist degree Forensic psychiatric expert

Populærvitenskapelig sammendrag

Academic Interests

 • Personality Assessment
 • Rorschach Methodology
 • Wartegg Methodology
 • Psychometrics, Meta-analysis
 • Private Military Contractors (PMC, PSD; Bodyguards, Mercenaries)
 • Forensic Assessment
 • Asthma and Development
 • Psychoanalytic and Existentialistic Theory on Motivation and Meaning
 • The Norwegian Philosopher Peter Wessel Zapffe

Teaching

 • Personality and personality assessment at various levels within bachelor and professional psychology study
 • Personality and history of psychology at Kulturstudier (www.kulturstudier.no)

Higher education and emploment history

 • Education: Cand. mag. from University of Oslo with Computer Science
 • Mathematics, Statistics and Astronomy from 1990
 • Cand. psychol. (clinical psychologist) from University of Oslo 1995
 • Dr. psychol. (Ph.D.) from University of Oslo from 2004 with the dissertation _Stability and Change in the Rorschach Method_.
 • Other background: Psychiatric Youth Team, Follo Clinic. Research fellow at Dept. of Psychology. Researcher at the Defense Forces Leadership Insitute. Post-doctoral fellowship at Dept. of Psychology. Associate Professor at at Dept. of Psychology from 2007, section for Personality Psychology. Developing test software for the Rorschach method and other methods. Guest researcher at University of Joensuu, Finland, for several years. Teaching personality and history of psychology at Kulturstudier, Hoi An, Vietnam (www.kulturstudier.no)

Resultater Resultater

Innføring av HoNOS i en psykoseseksjon: erfaringer og anbefalinger.

Grønnerød, Cato; Mikaelsson, Jan Josef; Hommeren, Ole Jørgen. 2021, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. DIAKONSYK, UIO, ØSTFOLDFagartikkel

Hvorfor mister fagfolk gangsynet i møte med Rorschach-metoden?

Grønnerød, Cato. 2021, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. UIO, ØSTFOLDKronikk

Do prescription rates of psychotropic drugs change over three years from nursing home admission?

Callegari, Enrico; Saltyte Benth, Jurate; Selbæk, Geir; Grønnerød, Cato; Bergh, Sverre. 2021, BMC Geriatrics. VESTFOLD, UIO, AHUS, OUS, INNLANDET, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Does Psychotropic Drug Prescription Change in Nursing Home Patients the First 6 Months After Admission? .

Callegari, Enrico; Benth, Jūratė Šaltytė; Selbæk, Geir; Grønnerød, Cato; Bergh, Sverre. 2020, Journal of the American Medical Directors Association. VESTFOLD, UIO, AHUS, OUS, INNLANDET, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Does psychological treatment of Sexual offenders against children (SOAC) reduce recidivism?

Grønnerød, Cato; Soilevuo Grønnerød, Jarna; Grøndahl, Pål. 2015, the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. UIO, OUSVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 36 | Neste | Siste »