Cristin-person-ID: 1429559
Person

Bo Wang

  • Stilling:
    Tilsatt
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Stilling:
    Tilsatt
    ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater Resultater

Mental Health Services in Scandinavia and Eurasia: Needs and Provision.

Wang, Bo; Feldman, Inna; Chkonia, Eka; Pinchuk, Irina; Panteleeva, Lilia; Skokauskas, Norbert. 2021, 7th International Conference on Medical and Health Sciences. NTNUFaglig foredrag

Mental Health Services in Scandinavia and Eurasia: Needs and Provision.

Wang, Bo; Feldman, Inna; Chkonia, Eka; Pinchuk, Irina; Panteleeva, Lilia; Skokauskas, Norbert. 2022, Fifteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry, MENTAL HEALTH SERVICES, ECONOMICS, POLICY RESEARCH. NTNUVitenskapelig foredrag

Mental health services in Scandinavia and Eurasia: comparison of financing and provision.

Wang, Bo; Feldman, Inna; Chkonia, Eka; Pinchuk, Irina; Panteleeva, Lilia; Skokauskas, Norbert. 2022, International Review of Psychiatry. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3