Cristin-person-ID: 14550
Person

Ole-Christoffer Granmo

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder

Resultater

Deep Reinforcement Learning using Capsules in Advanced Game Environments.

Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer. 2018, Universitetet i Agder. UIAMastergradsoppgave

On using "Stochastic learning on the line" to design novel distance estimation methods.

Havelock, Jessica; Oommen, B John; Granmo, Ole-Christoffer. 2018, Lecture Notes in Computer Science. CU, UIAVitenskapelig artikkel

Solution of Dual Fuzzy Equations Using a New Iterative Method.

Razvarz, Sina; Jafari, Raheleh; Granmo, Ole-Christoffer; Gegov, Alexander. 2018, Springer. UoP, UIA, MEXICOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Towards Open Domain Chatbots — A GRU Architecture for Data Driven Conversations.

Kamphaug, Åsmund; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten; Zadorozhny, Vladimir I.. 2018, Springer Nature. UIA, PITTVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Novel Distance Estimation Methods Using 'Stochastic Learning on the Line' Strategies.

Havelock, Jessica; Oommen, John; Granmo, Ole-Christoffer. 2018, IEEE Access. CU, UIAVitenskapelig artikkel