Cristin-person-ID: 14814
Person

Aktiv cristin-person Bjørn Heine Strand

  • Stilling:
    Seniorforsker
    ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Monitoring changes in motor function in the years before death.

Strand, Bjørn Heine; Cooper, Rachel. 2021, The BMJ. ¨MMU, FHI, VESTFOLD, UIOLeder

Preferred life expectancy and the association with hypothetical adverse life scenarios among Norwegians aged 60.

Skirbekk, Vegard Fykse; Langballe, Ellen Melbye; Strand, Bjørn Heine. 2021, Age and Ageing. CUitCoNY, FHI, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Cognition in Patients With Memory Difficulties and Dementia Relative to APOE e4 Status.

Hestad, Knut; Engedal, Knut; Horndalsveen, Peter Otto; Strand, Bjørn Heine. 2021, Frontiers in Psychology. HINN, FHI, VESTFOLD, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1.

Indseth, Thor; Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie Salvesen; Flatø, Martin mfl.. 2021, SSB, VETINST, FHI, OSLOMET, NTNU, UIO, AHUS, PRIO, ISFRapport

Fastlegens rolle ved skrøpelighet hos hjemmeboende eldre personer.

Kyrdalen, Ingebjørg Lavrantsdatter; Laukli, Ingerid; Dunseth, Geir; Ranhoff, Anette Hylen; Strand, Bjørn Heine; Ormstad, Heidi. 2021, Tidsskrift for Den norske legeforening. USN, DIAKONSYK, VESTFOLD, OSLOMET, UIBShort communication
1 - 5 av 182 | Neste | Siste »