Cristin-person-ID: 14852
Person

Serena Tonstad

  • Stilling:
    Overlege
    ved Forebyggende medisin, seksjon for ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Overlege
    ved Forebyggende medisin, seksjon for ved Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinformasjon

Telefon
22856642

Resultater Resultater

Statiner gir sjelden bivirkninger.

Munkhaugen, John; Kristiansen, Oskar; Sverre, Elise Christine Bjørkholen; Retterstøl, Kjetil; Tonstad, Serena. 2022, Tidsskrift for Den norske legeforening. VV, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Effect of smoking cessation on cardiac troponin I concentrations.

Heggen, Eli; Omland, Torbjørn; Tonstad, Serena. 2022, Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Tobacco and nicotine use.

Le Foll, Bernard; Piper, Megan E.; Fowler, Christie D.; Tonstad, Serena; Bierut, Laura; Lu, Lin; Jha, Prabhat; Hall, Wayne D.. 2022, Nature Reviews Disease Primers. USA, UOT, UQ, OUS, UoW, PUMCVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Quality of clinical management of cardiometabolic risk factors in patients with severe mental illness in a specialist mental health care setting.

Ringen, Petter Andreas; Lund-Stenvold, Elisabeth Haug; Andreassen, Ole; Gaarden, Torfinn Lødøen; Hartberg, Cecilie Bhandari; Johnsen, Erik; Myklatun, Silje; Osnes, Kåre; Sørensen, Kirsten; Sørensen, Kjetil mfl.. 2022, Nordic Journal of Psychiatry. UIT, STOLAV, UNN, DIAKONSYK, VESTFOLD, HAUKELAND, NTNU, UIO, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Correction to: Cardiovascular risk factors and body composition in adults with achondroplasia (Genetics in Medicine, (2021), 23, 4, (732-739), 10.1038/s41436-020-01024-6).

Fredwall, Svein Otto; Linge, Jennifer; Leinhard, Olof Dahlqvist; Kjønigsen, Lisa Jannicke; Eggesbø, Heidi Beate; Weedon-Fekjær, Harald; Lidal, Ingeborg Beate; Månum, Grethe; Savarirayan, Ravi; Tonstad, Serena. 2021, Genetics in Medicine. SUNNAAS, RCH, LIU, UIO, OUSErrata
1 - 5 av 193 | Neste | Siste »