Cristin-person-ID: 14870
Person

Aktiv cristin-person Synnve Schjølberg

  • Stilling:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kognitiv psykologi • Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Autisme • Tidligdiagnostisering • Barn • Kommunikasjon og språk • Utredning • Språkvansker, språkrelaterte læringsvansker

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000
Sted
Folkehelseinstituttet; Barns helse og utvikling; Marcus Thranes gt 6 0403 Oslo

Resultater Resultater

Preschool Speech Intelligibility and 8-Year Literacy: A Moderated Mediation Analysis.

Jin, Fufen; Schjølberg, Synnve; Eadie, Patricia; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen. 2020, Journal of Speech, Language and Hearing Research. FHI, MELB, UIOVitenskapelig artikkel

Predicting Literacy Skills at 8 Years From Preschool Language Trajectories: A Population-Based Cohort Study.

Jin, Fufen; Schjølberg, Synnve; Wang, Mari Vaage; Eadie, Patricia; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Tambs, Kristian. 2020, Journal of Speech, Language and Hearing Research. FHI, MELB, UIOVitenskapelig artikkel

Functional Outcomes of Children Identified Early in the Developmental Period as at Risk for ASD Utilizing the The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa).

Stenberg, Nina; Schjølberg, Synnve; Shic, Frederick; Volkmar, Fred R.; Øyen, Anne-Siri; Bresnahan, Michaeline; Svendsen, Britt Kveim; Tetzchner, Stephen von; Thronæs, Nina Torheim; Macari, Suzanne mfl.. 2020, Journal of Autism and Developmental Disorders. UIT, USA, CUitCoNY, FHI, UIO, LDS, OUS, YUVitenskapelig artikkel

Piloting the use of a short observation list for ASD-symptoms in day-care: Challenges and further possibilities.

Larsen, Kenneth; Aasland, Astrid; Schjølberg, Synnve; Hansen, Ulla; Diseth, Trond H. 2019, Journal of Autism and Developmental Disorders. FHI, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn i Norge.

Suren, Pål; Havdahl, Alexandra; Øyen, Anne-Siri; Schjølberg, Synnve; Reichborn-Kjennerud, Ted; Magnus, Per; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Stoltenberg, Camilla. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. FHI, UoB, UIO, LDS, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 92 | Neste | Siste »