Cristin-person-ID: 15014
Person

Aktiv cristin-person Rasa Skudutyte-Rysstad

  • Stilling:
    Forsker
    ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Kariologi og gerodontologi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk odontologiske fag

Emneord

Kunnskapsbasert praksis • Tannhelsetjeneste • Karies • Tannhelse • Epidemiologi

Resultater Resultater

Oral health and oral health-related quality of life among older adults receiving home health care services: A scoping review.

Henni, Silje Havrevold; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Ansteinsson, Vibeke Elise; Hellesø, Ragnhild; Hovden, Ewa Alicja Szyszko. 2022, Gerodontology. THTKS, UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Connecting ORAL health- and home healthcare service for patients receiving home healthcare in Norway.

Hellesø, Ragnhild; Henni, Silje Havrevold; Ansteinsson, Vibeke Elise; Hovden, Ewa Alicja Szyszko; Skudutyte-Rysstad, Rasa. 2022, 22nd International Conference on Integrated Care. NTNU, THTKS, UIOPoster

Fissure sealants or fluoride varnish? Factors associated with choice of management method for occlusal caries in Public Dental Service in Norway.

Skudutyte-Rysstad, Rasa; Mdala, Ibrahimu; Uhlen, Marte-Mari Nordsetmoen. 2022, European Archives of Paediatric Dentistry. THTKS, UIOVitenskapelig artikkel

The validity of self-reported number of teeth and edentulousness among Norwegian older adults, the HUNT Study.

Høvik, Hedda; Kolberg, Marit; Gjøra, Linda; Nymoen, Line Cathrine; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Hove, Lene Hystad; Sun, Yi-Qian; Natland Fagerhaug, Tone. 2022, BMC Oral Health. VESTFOLD, HELSENTRØN, NTNU, THTKS, UIOVitenskapelig artikkel

Oral helse og sunn aldring, med fokus på eldre i hjemmebasert omsorg.

Skudutyte-Rysstad, Rasa; Ansteinsson, Vibeke Elise. 2022, Webinar "Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre". THTKS, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 56 | Neste | Siste »