Cristin-person-ID: 16029
Person

Gro Rugseth

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole

Klassifisering

Emneord

Fedme • Overvekt • Livsverdensfenomenologi • Voksne Barn • Kritisk teori • Helse • Inkludering • Tilpasset fysisk aktivitet • Kroppsøving • Livsstilsendring • Kvalitative forskningsmetoder • Kropp og bevegelse

Resultater Resultater

Staging Fatness.

Rugseth, Gro; Engelsrud, Gunn. 2018, ISIH 7th International Conference. NIHVitenskapelig foredrag

Fysioterapi i videregående skole - en kvalitativ intervjustudie.

Elli Rygg, May Linn; Bekken, Ingvild; Rugseth, Gro. 2018, Fysioterapeuten. OSLO, OSLOMET, VESTFOLDVitenskapelig artikkel

Systematic mapping review of factors influencing physical activity and sedentary behaviour in ethnic minority groups in Europe: a DEDIPAC study.

Roos, Gun; Langøien, Lars Jørun; Terragni, Laura; Rugseth, Gro; Nicolaou, Mary; Holdsworth, Michelle; Stronks, Karien; Lien, Nanna. 2018, 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health. OSLOMET, UIO, NIHPoster

Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving.

Moen, Kjersti Mordal; Rugseth, Gro. 2018, Journal for Research in Arts and Sports Education. HINN, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Phenomenology of Professional Practices in Education and Health Care: An Empirical Investigation.

Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Evensen, Kristin Vindhol; Groven, Karen Synne; Rugseth, Gro; Standal, Øyvind Førland. 2018, Phenomenology & Practice. HINN, OSLOMET, UIO, NIHVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 78 | Neste | Siste »