Cristin-person-ID: 16193
Person

Nur Duale

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

The EXIMIOUS project-Mapping exposure-induced immune effects: Connecting the exposome and the immunome.

Ronsmans, Steven; Hougaard, Karin Sørig; Nawrot, Tim S.; Plusquin, Michelle; Huaux, François; Cruz, María Jesús; Moldovan, Horatiu; Verpaele, Steven; Jayapala, Murali; Tunney, Michael mfl.. 2022, Environmental Epidemiology. IMEC, KUL, FHI, BI, TQUOB, VHIR, AU, SVEITS, UHASSELT, BELGIA, REGIONH, UMFST, UCL, DANMARKVitenskapelig artikkel

Risk assessment of melatonin. Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment.

Bodin, Johanna Eva; Alexander, Jan; Caspersen, Ida Henriette; Duale, Nur; Mathisen, Gro Haarklou; Krogdahl, Åshild; Svendsen, Camilla; Ørnsrud, Robin. 2021, VKM Report. FHI, NIOM, HAVFORSK, UIBFagartikkel

Risk assessment of methylsulfonylmethane (MSM). Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment.

Bodin, Johanna Eva; Alexander, Jan; Caspersen, Ida Henriette; Duale, Nur; Mathisen, Gro Haarklou; Krogdahl, Åshild; Svendsen, Camilla; Ørnsrud, Robin. 2021, VKM Report. FHI, VKM, HAVFORSKFagartikkel

Genome editing in food and feed production – implications for risk assessment. Scientific Opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment.

Bodin, Johanna Eva; Thorstensen, Tage; Alsheikh, Muath K; Basic, Dean; Edvardsen, Rolf Brudvik; Dalen, Knut Tomas; Duale, Nur; Eklo, Ole Martin; Ergon, Åshild Gunilla; Jevnaker, Anne-Marthe Ganes mfl.. 2021, VKM Report. NIBIO, UIT, NORCE, GRAMINOR, FHI, NTNU, NINA, INNLANDET, HAVFORSK, UIB, NFK, VETINST, NMBU, OSLOMET, VKM, UIO, NIOMVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Perturbed transcriptional profiles after chronic low dose rate radiation in mice.

Dahl, Hildegunn; Eide, Dag Markus; Tengs, Torstein; Duale, Nur; Kamstra, Jorke; Oughton, Deborah H; Olsen, Ann-Karin Hardie. 2021, PLOS ONE. UU, NMBU, FHIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 55 | Neste | Siste »