Cristin-person-ID: 16275
Person

Randi Rosenqvist

  • Stilling:
    Overlege
    ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Overlege
    ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater

Psykisk helsevern som straffereaksjon.

Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Rosenqvist, Randi; Halvorsen, Marit; Restan, Asbjørn. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk

Utilregnelighet til besvær – igjen.

Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk

De sakkyndiges rolle i straffesaker .

Syse, Aslak; Restan, Asbjørn; Rosenqvist, Randi; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk

De svakeste blant oss.

Tveito, Marit; Rosenqvist, Randi. 2016, Tidsskrift for Den norske legeforening. DIAKONSYK, OUSIntervju i media

R. Rosenqvist svarer.

Rosenqvist, Randi. 2008, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIOLeserinnlegg