Cristin-person-ID: 16275
Person

Randi Rosenqvist

  • Stilling:
    Overlege
    ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Overlege
    ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater

Utilregnelighet til besvær – igjen.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor; Rasmussen, Kirsten. 2018, Morgenbladet. VV, STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

Psykisk helsevern som straffereaksjon.

Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Rosenqvist, Randi; Halvorsen, Marit; Restan, Asbjørn. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk

De sakkyndiges rolle i straffesaker.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018, Morgenbladet. STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

Utilregnelighet til besvær – igjen.

Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk

De sakkyndiges rolle i straffesaker .

Syse, Aslak; Restan, Asbjørn; Rosenqvist, Randi; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk