Cristin-person-ID: 16275
Person

Randi Rosenqvist

  • Stilling:
    Overlege
    ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Overlege
    ved Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater Resultater

Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn .

Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn. 2019, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). NTNU, UIO, OUSKronikk

Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn .

Rosenqvist, Randi; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Henrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn. 2019, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). STOLAV, NTNU, UIO, HSØRØST, OUS, UIBKronikk

Psykotisk, fengslet og alene.

Rosenqvist, Randi. 2018, Tidsskrift for Den norske legeforening. OUSVitenskapelig artikkel

Helsehjelp som straffereaksjon.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018, Morgenbladet. STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk

De sakkyndiges rolle i straffesaker.

Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018, Morgenbladet. STOLAV, UIO, OUS, UIBKronikk
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »