Cristin-person-ID: 16679
Person

Aktiv cristin-person Eivind Tveter

  • Stilling:
    Forsker 2
    ved Møreforsking
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Resultater Resultater

Vegprosjekter og lokal verdiskapning.

Tveter, Eivind; Welde, Morten; Mork, Anne Gudrun. 2021, Stavanger Aftenblad. NTNU, MFKronikk

Vegprosjekter, verdiskaping og lokale mål. Gir bedre veger vekst og utvikling i distriktene?

Welde, Morten; Tveter, Eivind. 2021, Møte i regi av PF Samferdsel. MF, NTNUVitenskapelig foredrag

Bedre veier berger ikke distriktene, men kan forsterke veksten rundt byene.

Welde, Morten; Tveter, Eivind; Mork, Anne Gudrun. 2021, Veier 24. NTNU, MFKronikk

Vegprosjekter, verdiskaping og lokale mål. Gir bedre veger vekst og utvikling i distriktene?

Welde, Morten; Tveter, Eivind. 2021, Mobilitet 2021. MF, NTNUVitenskapelig foredrag

Bedre vei berger ikke distriktene, men kan forsterke veksten rundt byene.

Welde, Morten; Tveter, Eivind; Mork, Anne Gudrun. 2021, Gemini. NTNU, MFKronikk
1 - 5 av 72 | Neste | Siste »