Cristin-person-ID: 16761
Person

Aktiv cristin-person Nina Kjølsen Jernæs

  • Stilling:
    Konservator II
    ved Konserveringsavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Konservering og restaurering

Emneord

Lerretsmaleri • Beredskap • Bemalt tre • Interiør • Klimatilpasning • Kirkekunst

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Beredskap for kulturarven. Fremtidig nøkkelrolle for frivilligheten.

Jernæs, Nina Kjølsen; Taylor, Joel. 2022, Fortidsvern. NIKUPopulærvitenskapelig artikkel

Effects of Climate-Related Adaptation and Mitigation Measures on Nordic Cultural Heritage.

Granberg, Maja; Jernæs, Nina Kjølsen; Martens, Vibeke Vandrup; Simon Nielsen, Véronique Karine; Haugen, Annika. 2022, Heritage — Open Access Journal of Knowledge, Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage. NIKUVitenskapelig artikkel

Mulighetsstudie for helhetlig sikring av Vågåmo. Vurdering av flomfare og erosjon samt forslag til sikringstiltak i Finndalen landskapsvernområde. NGI Rapport, Dok.nr. 20210082-04-R. Rev.nr. 0 / 2022-08-11. Norges Geotekniske Institutt, NGI.NO.

Solheim, Anders; Høydal, Øyvind Armand; Steinholt, Ingar Haug; Almestad, Christian; Museth, Jon; Dervo, Børre Kind; Amundsen, Hilde Rigmor; Leden, Siv; Jernæs, Nina Kjølsen; Sæhltun, Nils Roar. 2022, NIKU, NGI, NINARapport

Når kommunale nybyggs-tilskudd motvirker nasjonale klimamål.

Jernæs, Nina Kjølsen; Landsverk, Torgrim. 2022, Nationen. NIKUKronikk
1 - 5 av 40 | Neste | Siste »