Cristin-person-ID: 17123
Person

Milada Cvancarova Småstuen

 • Stilling:
  Forsker
  ved Gastromedisinsk avdeling ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Forsker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Stilling:
  Rådgiver - adm
  ved Seksjon for seneffekter ved Oslo universitetssykehus HF
 • Stilling:
  Førsteamanuensis
  ved Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 61 41

Resultater Resultater

One year comprehensive prospective follow-up of achalasia patients after peroral endoscopic myotomy.

Evensen, Helge; Småstuen, Milada Cvancarova; Schulz, Anselm; Kristensen, Vendel; Larssen, Lene; Skattum, Jorunn; Sandstad, Olav; Hauge, Truls; Medhus, Asle W.. 2021, Annals of Medicine. OSLOMET, UIO, LDS, OUSVitenskapelig artikkel

Gastric Bypass Versus Sleeve Gastrectomy in Type 2 Diabetes: Effects on Hepatic Steatosis and Fibrosis A Randomized Controlled Trial.

Seeberg, Kathrine; Borgeraas, Heidi; Hofsø, Dag; Småstuen, Milada Cvancarova; Kvan, Nils Petter; Grimnes, John Olav; Lindberg, Morten; Fatima, Farhat; Seeberg, Lars Thomas; Sandbu, Rune mfl.. 2021, Annals of Internal Medicine. OSLOMET, VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel

Healthcare utilization and related costs among older people seeking primary care due to back pain: findings from the BACE-N cohort.

Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; van der Windt, Danielle; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse; Kretz, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Grotle, Margreth. 2021, 17th International Forum for Back and Neck Pain Research in Primary Care. OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig foredrag

The long road to guideline-concordant care? Healthcare utilization and related costs among older people seeking primary care due to back pain: findings from the BACE-N cohort.

Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; van der Windt, Danielle; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse; Kretz, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Grotle, Margreth. 2021, Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference. OSLOMET, UIO, OUSPoster

Healthcare utilization and related costs among older people seeking primary care due to back pain: findings from the BACE-N cohort.

Killingmo, Rikke Munk; Storheim, Kjersti; van der Windt, Danielle; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse; Kretz, Lise; Småstuen, Milada Cvancarova; Grotle, Margreth. 2021, Norwegian Congress of Medicine and Science in Sports. OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 347 | Neste | Siste »