Cristin-person-ID: 17207
Person

Drude Merete Fugelseth

  • Stilling:
    Professor ii
    ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Overlege
    ved Nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater Resultater

When a common language is missing: Nurse–mother communication in the NICU. A qualitative study.

Kynø, Nina Margrethe; Fugelseth, Drude Merete; Hanssen, Ingrid. 2020, Journal of Clinical Nursing (JCN). LDH, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Maternal peripartum infection in women colonized with group B Streptococcus at delivery: a prospective cohort study.

Brigtsen, Anne Karin; Jacobsen, Anne Flem; Dedi, Lumnije; Melby, Kjetil K.; Espeland, Cathrine Nygaard; Fugelseth, Drude; Whitelaw, Andrew George Lindsay. 2019, Pediatrikongress. UIO, OUSPoster

Et nyfødt barn med petekkier.

Eriksen, Beate Horsberg; Husebekk, Anne; Fugelseth, Drude; Salberg, Karen Reistad; Lindemann, Rolf. 2013, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, HELSEMR, UNN, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Når felles språk med helsepersonell mangler; mødres opplevelser på nyfødtintensiv avdeling.

Kynø, Nina Margrethe; Fugelseth, Drude; Hanssen, Ingrid. 2018, Jubileumskonferanse på LDH. LDH, UIO, OUSPoster

Preserved endothelial function in young adults with type 1 diabetes.

Heier, Martin; Nygaard, Cathrine Skorpen; Brunborg, Cathrine; Seljeflot, Ingebjørg; MARGEIRSDOTTIR, HANNA DIS; Hanssen, Kristian Folkvord; Fugelseth, Drude; Dahl-Jørgensen, Knut. 2018, PLOS ONE. UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 53 | Neste | Siste »