Cristin-person-ID: 17356
Person

Pål Suren

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Healthcare use in 700 000 children and adolescents for six months after covid-19: before and after register based cohort study.

Magnusson, Karin; Skyrud, Katrine Damgaard; Suren, Pål; Greve-Isdahl, Margrethe; Størdal, Ketil; Kristoffersen, Doris Tove; Telle, Kjetil Elias. 2022, The BMJ. FHI, Lu, UIOVitenskapelig artikkel

Risk factors for SARS-CoV-2 infection and hospitalisation in children and adolescents in Norway: a nationwide population-based study.

Størdal, Ketil; Lopez-Doriga Ruiz, Paz; Greve-Isdahl, Margrethe; Suren, Pål; Knudsen, Per Kristian; Gulseth, Hanne Løvdal; Tapia, German. 2022, BMJ Open. FHI, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Maternal mid-gestational and child cord blood immune signatures are strongly associated with offspring risk of ASD.

Che, Xiaoyu; Hornig, Mady; Bresnahan, Michaeline; Stoltenberg, Camilla; Magnus, Per Minor; Suren, Pål; Mjaaland, Siri; Reichborn-Kjennerud, Ted; Susser, Ezra; Lipkin, W. Ian. 2022, Molecular Psychiatry. CUitCoNY, NYSPI, FHI, UIO, UIBVitenskapelig artikkel

P. Surén svarer.

Suren, Pål. 2021, Tidsskrift for Den norske legeforening. FHILeserinnlegg

Teambasert og intensivert utredning av ADHD hos barn og unge – en forenklet kunnskapsoppsummering.

Kornør, Hege; Suren, Pål; Lindman, Anja Elsrud Schou. 2020, FHIRapport
1 - 5 av 89 | Neste | Siste »