Cristin-person-ID: 17387
Person

Aktiv cristin-person Tatjana Radanovic Felberg

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Andre språkvitenskapelige fag • Andre slaviske språk

Emneord

Etnisitet og tolking • Bosnisk kroatisk montenegrinsk serbisk • Tolkebrukeropplæring • Tolking i offentlig sektor • Interkulturell kommunikasjon • U høflighet i tolkede samtaler • Diskursanalyse • Multimodalitet og tolking

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 72 76
Sted
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Politihøgskolen, A-hus.

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Covid 19 Related Challenges in Consecutive Remote Interpreting .

Skaaden, Hanne; Felberg Radanovic, Tatjana; Blazevic, Branka. 2021, CALS conference. OSLOMETVitenskapelig foredrag

“Dangerous for the patient and very difficult for the healthcare personnel” ​ Involving healthcare educators in research on interpreting -consequences for education of interpreters .

Sagli, Gry; Felberg Radanovic, Tatjana. 2021, AILA2021, 19th world congress of Applied Linguistics on the dynamics of Language, Communication and culture in a changing workd. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Chocolate, identity and extreme speech online: An analysis of linguistic means in online comments in Croatia and Serbia.

Felberg Radanovic, Tatjana; Saric, Ljiljana. 2020, FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 122 | Neste | Siste »