Cristin-person-ID: 17618
Person

Aktiv cristin-person Bjørn Grinde

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Resultater

Did consciousness first evolve in the amniotes?

Grinde, Bjørn. 2018, Psychology of Consciousness. FHIVitenskapelig artikkel

Prescription database analyses indicates that the asthma medicine montelukast might protect against dementia: a hypothesis to be verified.

Grinde, Bjørn; Engdahl, Bo Lars. 2017, Immunity & Ageing. FHIVitenskapelig artikkel

Stress and chronic fatigue syndrome.

Grinde, Bjørn. 2017, FHIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Quality of life in intentional communities.

Grinde, Bjørn; Nes, Ragnhild Bang; MacDonald, Ian F.; Wilson, David Sloan. 2017, Social Indicators Research. FHI, SUoNYaBVitenskapelig artikkel

Aldring. Hva du bør vite før du blir for gammel.

Grinde, Bjørn. 2017, Dreyer Forlag A/S. FHIPopulærvitenskapelig bok