Cristin-person-ID: 17801
Person

Aktiv cristin-person Anita Strøm

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Epistemologi • Pasientundervisning • Brukermedvirkning • Kvalitative forskningsmetoder • Pårørende

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Anita Strøm

Sammendrag

Mine fag- og forskningsinteresser har fokus på læring og mestring innen helse for alle impliserte parter. Forskningen omfatter brukermedvirkning, samproduksjon av helsetjenester, pasient- og pårørendeopplæring, uformelle omsorgsgiveres mulighet til informasjon og involvering samt didaktiske spørsmål både i pedagogiske helsetjenester og i utdanning av helsepersonell. Mine forskningstilganger er kvalitative, med erfaring fra individuelle intervju, fokusgruppe, deltakende observasjon og scoping review. Er sykepleier med klinisk erfaring og interesse for avansert klinisk sykepleie. Har arbeidet med kompetansehevingsprogram og faglig veiledning i sykepleietjenesten. Har omfattende undervisnings- og veiledningserfaring innen ulike sykepleiefaglige emner på bachelor- og mastergradsnivå. Har ansvar for emnet i kvalitativ forskningsmetode på mastergradsnivå. Veileder i kvalitativ metode på phd-nivå. Er hovedveileder for to stipendiater i programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Tittel

Anita Strøm

Resultater Resultater

Factors affecting user participation for nursing home residents with dementia: a critical interpretive synthesis.

Strøm, Anita; Slettebø, Tor. 2021, European Journal of Social Work. VIDVitenskapelig artikkel

How can we describe impact of adult patient participation in health-service development? A scoping review.

Olsson, Ann Britt Sandvin; Strøm, Anita; Haaland-Øverby, Mette; Fredriksen, Kari-Elise; Stenberg, Una. 2020, Patient Education and Counseling. VID, SUS, OUSVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Involving relatives in consultations for patients with long-term illnesses: Nurses and physicians experiences.

Strøm, Anita; Dreyer, Anne. 2019, The 20th International Nursing Ethics Conference&the 5th International Care Ethics Conference. VID, NTNUVitenskapelig foredrag

Involving relatives in consultations for patients with long-term illnesses: Nurses and physicians’ experiences.

Dreyer, Anne; Strøm, Anita. 2019, Nursing Ethics. VID, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Next of kin’s protracted challenges with access to relevant information and involvement opportunities.

Strøm, Anita; Dreyer, Anne. 2019, Journal of Multidisciplinary Healthcare. VID, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »