Cristin-person-ID: 18026
Person

Aktiv cristin-person Kyrre Linné Kausrud

  • Stilling:
    Forsker
    ved Epidemiologi ved Veterinærinstituttet

Klassifisering

Emneord

Klimaendring • Evolusjon • Evolusjonspsykologi • Populasjonsøkologi • Evolusjonær økologi • Adferdsøkologi • Epidemiologi • Matematisk og statistisk modellering

Region

  • Sentral-Asia
  • Sørlige Afrika
  • Europa

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

The Relative Contribution of Climatic, Demographic Factors, Disease Control Measures and Spatiotemporal Heterogeneity to Variation of Global COVID-19 Transmission.

Cao, Yihan; Whittington, Jason D; Kausrud, Kyrre; Li, Ruiyun; Stenseth, Nils Christian. 2022, AGU GeoHealth. VETINST, UIOVitenskapelig artikkel

Impacts of climate change on the forest ecosystem.

Kausrud, Kyrre Linné; Vandvik, Vigdis; Flø, Daniel; Geange, Sonya Rita; Hegland, Stein Joar; Hermansen, Jo Skeie; Hole, Lars Robert; Ims, Rolf Anker; Kauserud, Håvard; Kirkendall, Lawrence Richard mfl.. 2022, VKM Report. NIBIO, UIT, NORCE, FHI, AHO, NINA, UIB, VETINST, NMBU, NORD, UIO, MET, HVLVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Assessment of the risks to honey bees and biodiversity in Norway posed by the predatory wasp species Vespa velutina and V. mandarinia - Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Enviroment .

Eldegard, Katrine; Flø, Daniel; Kirkendall, Lawrence Richard; Malmstrøm, Martin; Nielsen, Anders; Rasmussen, Claus; de Boer, Hugo; Hindar, Kjetil; Järnegren, Johanna; Kausrud, Kyrre Linné mfl.. 2022, VKM Report. NORCE, VETINST, AU, NMBU, VKM, UIO, NINA, UIBVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Biopodden -Zoonoser .

Kausrud, Kyrre; Melteig, Elina; Olsson, Vilde; Galteland, Torborg. 2022, VETINST, UIOIntervju

Biopodden -Skog og Klima.

Kausrud, Kyrre; Olsson, Vilde; Melteig, Elina; Galteland, Torborg. 2022, VETINST, UIOIntervju
1 - 5 av 83 | Neste | Siste »