Cristin-person-ID: 1823
Person

Elisabeth Bø

  • Stilling:
    Spesialfysioterapeut
    ved Avdeling for klinisk service, Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater Resultater

Fysioterapibehandling av pasienter med COVID-19 innlagt ved Oslo universitetssykehus.

Bø, Elisabeth; Nilsson, Birgitta Blakstad. 2022, Fysioterapikongressen. OSLOMET, OUSVitenskapelig foredrag

Development and results of an implementation plan for high-intensity gait training.

Moore, Jennifer; Bø, Elisabeth; Erichsen, Anne Spendrup; Rosseland, Ingvild; Halvorsen, Joakim Murstad; Brattlie, Hanne; George Hornby, Hornby; Nordvik, Jan Egil. 2021, Journal of Neurologic Physical Therapy. SUNNAAS, OSLO, USA, CATO, OUS, IUUaIVitenskapelig artikkel

Implementation of High-Intensity Stepping Training During Inpatient Stroke Rehabilitation Improves Functional Outcomes.

Moore, Jennifer; Nordvik, Jan Egil; Bø, Elisabeth; Erichsen, Anne Spendrup; Rosseland, Ingvild; Hornby, T. George. 2019, Stroke. SUNNAAS, USA, OSLO, ISU, OUS, PIHSØVitenskapelig artikkel

FIRST-Oslo - Fokusert intensiv repetitiv skritt-trening. Implementering av kunnskapsbasert intensiv gangtrening for pasienter med hjerneslag.

Bø, Elisabeth; Erichsen, Anne Spendrup; Rosseland, Ingvild; Nordvik, Jan Egil; Moore, Jennifer; Hornby, Thomas George. 2018, Fysioterapikongressen 2018. OUSPoster
1 - 5 av 36 | Neste | Siste »