Cristin-person-ID: 1823
Person

Elisabeth Bø

  • Stilling:
    Spesialfysioterapeut
    ved Avdeling for klinisk service, Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus HF

Resultater Resultater

Implementation of High-Intensity Stepping Training During Inpatient Stroke Rehabilitation Improves Functional Outcomes.

Moore, Jennifer; Nordvik, Jan Egil; Bø, Elisabeth; Erichsen, Anne Spendrup; Rosseland, Ingvild; Hornby, T. George. 2019, Stroke. SUNNAAS, USA, OSLO, ISU, OUS, PIHSØVitenskapelig artikkel

FIRST-Oslo - Fokusert intensiv repetitiv skritt-trening. Implementering av kunnskapsbasert intensiv gangtrening for pasienter med hjerneslag.

Bø, Elisabeth; Erichsen, Anne Spendrup; Rosseland, Ingvild; Nordvik, Jan Egil; Moore, Jennifer; Hornby, Thomas George. 2018, Fysioterapikongressen 2018. OUSPoster

PTA OG TRENING – LANGTIDSOPPFØLGING AV EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE.

Bø, Elisabeth; Slagsvold, Carl-Erik; Hisdal, Jonny. 2017, Kirurgisk høstmøte 2017. UIO, OUSVitenskapelig foredrag

Trening for perifer arteriell sirkulasjonssvikt.

Bø, Elisabeth. 2017, Fagdag for fysioterapeuter ved Oslo universitetssykehus. OUSFaglig foredrag
1 - 5 av 34 | Neste | Siste »