Cristin-person-ID: 18350
Person

Olav Dalgard

  • Stilling:
    Professor ii
    ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Overlege
    ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus HF

Resultater

Eliminasjon av hepatitt C er mulig.

Midgard, Håvard; Kielland, Knut Boe; Dalgard, Olav. 2018, Tidsskrift for Den norske legeforening. AHUS, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Model projections on the impact of HCV treatment in the prevention of HCV transmission among people who inject drugs in Europe.

Fraser, Hannah; Martin, Natasha K.; Brummer-Korvenkontio, Henrikki; Carrieri, Patrizia; Dalgard, Olav; Dillon, John; Goldberg, David; Hutchinson, Sharon; Jauffret-Roustide, Marie; Kåberg, Martin mfl.. 2018, Journal of Hepatology. INVS, KAROLINSKA, UoB, UoD, DESCARTES, UH, UKvP, AMC, THL, AHUS, KI, OUH, GGD, AMU, UvL, UMC, UZLEUVEN, INSERM, RKI, CNRS, UCSD, UHASSELT, HPA, GCU, UIO, UKCLJVitenskapelig artikkel

Economic Evaluation of Direct-Acting Antivirals for Hepatitis C in Norway.

Wisløff, Torbjørn; White, Richard Aubrey; Dalgard, Olav; Amundsen, Ellen Johanna; Meijerink, Hinta; Løvlie, Astrid Louise; Kløvstad, Hilde. 2018, PharmacoEconomics (Auckland) . FHI, UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

Feasibility of reaching world health organization targets for hepatitis C and the cost‐effectiveness of alternative strategies.

Wisløff, Torbjørn; White, Richard Aubrey; Dalgard, Olav; Amundsen, Ellen Johanna; Meijerink, Hinta; Kløvstad, Hilde. 2018, Journal of Viral Hepatitis. FHI, UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

Increased hope following successful treatment for hepatitis C infection.

Bjøro, Benedikte; Dalgard, Olav; Midgard, Håvard; Verbaan, Hans; Småstuen, Milada Cvancarova; Rustøen, Tone. 2018, Journal of Advanced Nursing. SUS, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel