Cristin-person-ID: 18683
Person

Arne Olav Bakka

  • Stilling:
    Overlege
    ved Kirurgisk divisjon ved Akershus universitetssykehus HF

Kontaktinformasjon

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Arne Olav Bakka

Sammendrag

Professor emeritus (kirurgi). Toksikologi. Farmakologi. Generell kirurgi. Gastroenterologisk kirurgi.

Tittel

Arne Olav Bakka

Sammendrag

Professor emeritus (Surgey). Toxicology. Pharmacology. General Surgery. Digestive Surgery.

Resultater Resultater

Right colectomy with extended D3 mesenterectomy: Anterior and posterior to the mesenteric vessels.

Nesgaard, Jens Marius; Stimec, Bojan V.; Bakka, Arne Olav; Edwin, Bjørn von Gohren; Bergamaschi, Roberto; Ignjatovic, Dejan. 2019, Surgical technology international. NYMC, VESTFOLD, UdG, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Value of the surgeon’s sightline on hologram registration and targeting in mixed reality.

Luzon, Javier; Stimec, Bojan V.; Bakka, Arne Olav; Edwin, Bjørn; Ignjatovic, Dejan. 2020, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. UdG, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

Preoperative anatomical road mapping reduces variability of operating time, estimated blood loss, and lymph node yield in right colectomy with extended D3 mesenterectomy for cancer.

Willard, Christer-Daniel; Kjæstad, Erik; Stimec, Bojan; Edwin, Bjørn; Ignjatovic, Dejan; Øresland, Tom; Bakka, Arne Olav; Reiertsen, Ola; Færden, Arne Engebreth; Thorsen, Yngve mfl.. 2018, International Journal of Colorectal Disease. SKK, NYMC, TYRKIA, VESTFOLD, UdG, HAUKELAND, UIO, SPANIA, AHUS, OUS, ØSTFOLDVitenskapelig artikkel

Semi-automated vs. manual 3D reconstruction of central mesenteric vascular models: the surgeon’s verdict.

Luzon, Javier; Kumar, Rahul Prasanna; Stimec, Bojan V.; Elle, Ole Jacob; Bakka, Arne Olav; Edwin, Bjørn; Ignjatovic, Dejan. 2019, Surgical Endoscopy. UdG, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel

CT and operative images for evaluation of right colectomy with extended D3 mesenterectomy anterior and posterior to the mesenteric vessels.

Næsgaard, Jens Marius; Stimec, Bojan V.; Edwin, Bjørn; Bakka, Arne Olav; Ignjatovic, Dejan. 2019, European Surgery. VESTFOLD, SVEITS, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 150 | Neste | Siste »