Cristin-person-ID: 18808
Person

Aktiv cristin-person Marit Helene Hem

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Medisinsk etikk • Forskningsetikk • Kvalitative forskningsmetoder • Omsorgsetikk • Psykisk helsearbeid

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Diakonveien 14, 0370 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Moral distress in acute psychiatric nursing: Multifaceted dilemmas and demands.

Jansen, Trine-Lise; Hem, Marit Helene; Danbolt, Lars Johan; Hanssen, Ingrid. 2019, Nursing Ethics. VID, LDH, MFVitenskapelig artikkel

Betydning av etikkrefleksjonsgrupper - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.

Hem, Marit Helene. 2019, Emne SME 4310. VIDVitenskapelig foredrag

Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved VID vitenskapelige høgskole.

Hem, Marit Helene. 2018, Landskonferanse for videre- og masterutdanninger i psykisk helsearbeid. VIDFaglig foredrag

Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.

Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar. 2018, Undervisning. VID, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 143 | Neste | Siste »