Cristin-person-ID: 18808
Person

Aktiv cristin-person Marit Helene Hem

  • Stilling:
    Professor
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Medisinsk etikk • Forskningsetikk • Kvalitative forskningsmetoder • Omsorgsetikk • Psykisk helsearbeid

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Sted
Diakonveien 14, 0370 Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Etiske utfordringer i omsorgen for gamle personer – en kvalitativ studie.

Rykkje, Linda; Holm, Anne Lise; Hem, Marit Helene. 2020, Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 - Gode helsetjenester for alle. VID, HVLVitenskapelig foredrag

Krenkelser, tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.

Hem, Marit Helene. 2019, Undervisning . VIDFaglig foredrag

Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell?

Hem, Marit Helene. 2020, Akuttpsykiatrikonferansen. VIDVitenskapelig foredrag

Moral distress in acute psychiatric nursing: Multifaceted dilemmas and demands.

Jansen, Trine-Lise; Hem, Marit Helene; Danbolt, Lars Johan; Hanssen, Ingrid. 2019, Nursing Ethics. VID, LDH, MFVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 147 | Neste | Siste »