Cristin-person-ID: 18823
Person

Aktiv cristin-person Bjørn Morten Hofmann

 • Stilling:
  Forsker
  ved Folkehelseinstituttet
 • Stilling:
  Professor
  ved Masterstudiet og ph.d i helsefag ved UiT Norges arktiske universitet
 • Stilling:
  Professor
  ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Stilling:
  Forsker
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Forsker
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Professor
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Resultater

Research ethics.

Hofmann, Bjørn. 2018, Seminar ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. NTNU, UIOFaglig foredrag

FOSTERDIAGNOSTIKK, TIDLIG ULTRALYD, ALDERSGRENSER, NIPT.

Hofmann, Bjørn. 2018, Åpen høring på Stortinget. NTNU, UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Hvor god er testen/undersøkelsen? Om diagnostisk nøyaktighet i et teknisk perspektiv.

Hofmann, Bjørn; Waaler, Dag. 2018, Miniseminar. NTNU, UIOFaglig foredrag

Etiske utfordringer med velferdsteknologi for personer med demens.

Hofmann, Bjørn. 2018, Demenskonferansen . NTNU, UIOFaglig foredrag

Kunstig moral for kunstig intelligens?

Hofmann, Bjørn. 2018, Kunstig intelligens i helsetjenesten. NTNU, UIOFaglig foredrag