Cristin-person-ID: 18848
Person

Aktiv cristin-person Kristin Halvorsen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Etikkundervisning • Empowerment • Kols • Klinisk etikk • Forskningsetikk • Kvalitative forskningsmetoder • Helsetjenesteprioriteringer

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 64 92
Sted
OsloMet - storbyuniversitetet Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid Postboks 4, St Olavs Olass 0130 Oslo tlf +47 64 84 92 42
Sted
Senter for Medisinsk Etikk, UiO Ahus Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten LHL klinikken, Gardermoen Dr Daisy Janssen, CRICO+ NE Dr Ruth Engelberg. University of Washington Jr prof. Helen Kohlen, University of Vallendar RANCARE - Cost Action nettverk

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Mirror of shame: patients experiences of late stage COPD. A qualitative study.

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin. 2021, Journal of Clinical Nursing (JCN). OSLOMETVitenskapelig artikkel

Patients' experiences of well-being when being cared for in the intensive care unit—An integrative review.

Halvorsen, Kristin; Jensen, Janet Froulund; Collet, Marie O.; Olausson, Sepideh; Lindahl, Berit; Hansen, Britt Sætre; Lind, Ranveig; Eriksson, Thomas. 2021, Journal of Clinical Nursing (JCN). HIB, UIT, HOL, UNN, SDU, RH, OSLOMET, Lu, SA, UISVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Patients with COPD: Exploring patients’ coping ability during an interdisciplinary pulmonary rehabilitation programme: A qualitative focus group study.

Abrahamsen, Caroline Steen; Lang-Ree, Heidi Mandt; Halvorsen, Kristin; Stenbakken, Cesilie Meling. 2021, Journal of Clinical Nursing (JCN). OSLOMET, OUS, LHLKLINVitenskapelig artikkel

Mirror of shame: Patients experiences of late‐stage COPD. A qualitative study.

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin. 2021, Journal of Clinical Nursing (JCN). OSLOMETVitenskapelig artikkel

Mirror of shame: Patients experiences of late-stage COPD. A qualitative study.

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin. 2021, Journal of Clinical Nursing (JCN). OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 114 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2009 - Forskningspris ved Høgskolen i Akershus