Cristin-person-ID: 18857
Person

Kirsten Bjørklund Holven

  • Stilling:
    Forskningsgruppeleder
    ved Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Professor
    ved Seksjon for klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Ekspertuttalelse om fett fra Nasjonalt råd for ernæring.

Arnesen, Erik Kristoffer; Hjelmesæth, Jøran Sture; Torheim, Liv Elin; Holven, Kirsten Bjørklund; Mortensen, Kari Hege; Korsæth, Audun. 2021, NIBIO, OSLOMET, UIORapport

No effect of salmon fish protein on 2-h glucose in adults with increased risk of type 2 diabetes: a randomised controlled trial.

Hustad, Kristin Solheim; Ottestad, Inger Olaug; Hjorth, Marit; Dalen, Knut Tomas; Sæther, Thomas; Sheikh, Navida Akhter; Strømnes, Marte; Ulven, Stine Marie; Holven, Kirsten Bjørklund. 2021, British Journal of Nutrition. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Cholesterol at ages 6, 12 and 24 months: Tracking and associations with diet and maternal cholesterol in the Infant Cholesterol Study.

Øyri, Linn Kristin Lie; Bogsrud, Martin Prøven; Kristiansen, Anne Lene; Myhre, Jannicke Borch; Astrup, Helene; Retterstøl, Kjetil; Brekke, Hilde Kristin; Lennep, Jeanine E. Roeters van; Andersen, Lene Frost; Holven, Kirsten Bjørklund. 2021, Atherosclerosis. USN, UIO, EMC, OUSVitenskapelig artikkel

Replacing Saturated Fat with Polyunsaturated Fat Modulates Peripheral Blood Mononuclear Cell Gene Expression and Pathways Related to Cardiovascular Disease Risk Using a Whole Transcriptome Approach.

Larsen, Sunniva Veen; Holven, Kirsten B.; Christensen, Jacob J.; Flatberg, Arnar; Rundblad, Amanda; Leder, Lena; Blomhoff, Rune; Telle-Hansen, Vibeke; Kolehmainen, Marjukka; Carlberg, Carsten mfl.. 2021, Molecular Nutrition & Food Research. STOLAV, UEF, OSLOMET, MILLS, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

DNA glycosylase Neil3 regulates vascular smooth muscle cell biology during atherosclerosis development.

Quiles-Jiménez, Ana M T; Gregersen, Ida; Segers, Filip; Skarpengland, Tonje; Kroustallaki, Pinelopi; Yang, Kuan; Kong, Xiang Yi; Lauritzen, Knut Husø; Olsen, Maria Belland; Karlsen, Tom Rune mfl.. 2021, Atherosclerosis. UM, NTNU, STORBRITAN, UIO, AHUS, OUS, LUMCVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 324 | Neste | Siste »