Cristin-person-ID: 1953
Person

Aktiv cristin-person Ingunn Ikdahl

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ingunn Ikdahl

Sammendrag

Bakgrunn

Ingunn Ikdahl er født 1976 og ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2003. Som vit.ass. ved Institutt for offentlig rett 1999-2000 skrev hun avhandlingen Menneskerettighetsvernet for kvinners bruk av jord. Noen utviklingstrekk ved eiendomsrettsbegrepet belyst gjennom Tanzanias jordreform. Erasmus-opphold ved University of Nottingham, med spesialisering i EU-rett og internasjonal handelsrett.

Forskningsfelt

Hennes forskningsfelt er menneskerettigheter, utviklingsrett, fast eiendoms rettsforhold, og kvinners rettigheter i tilknytning til naturressurser. Ved siden av norske forhold arbeider hun med spørsmål tilknyttet sørlige og østlige Afrika, og doktorgradsprosjektet tar utgangspunkt i landreformen i Tanzania. Hun har undervist i faget "Women, access to resources and the law" på Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women's Law ved Universitetet i Zimbabwe.

Undervisning

Ikdahl har undervist i Likestillingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, Women's law and human rights, Arbeidsrett (diskrimineringsforbud), og Kvinne- og kjønnsperspektiv på 2.avd.

Se også Avdeling for kvinneretts nettsider.

Tittel

Ingunn Ikdahl

Resultater Resultater

Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag.

Ikdahl, Ingunn. 2018, Oslo Peace Days. UIOFaglig foredrag

Researching discrimination and equality in relation to social welfare.

Ikdahl, Ingunn. 2018, Sino-Norwegian Symposium on Research within the Social Sciences, Humanities and Law. UIOVitenskapelig foredrag

On equality and difference: Care work as a prohibited ground of discrimination.

Ikdahl, Ingunn. 2017, Law and society association (LSA) annual conference. UIOVitenskapelig foredrag

Likhet og omsorg - nye linjer i (den norske?) velferdsstaten.

Ikdahl, Ingunn. 2018, Nordisk konferens i socialrätt 2018, Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens gränser. UIOVitenskapelig foredrag

Responding to Disadvantage and Inequality through Law.

Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn. 2017, Oslo Law Review. UIOFagartikkel
1 - 5 av 102 | Neste | Siste »