Cristin-person-ID: 1953
Person

Aktiv cristin-person Ingunn Ikdahl

  • Stilling:
    1013 professor
    ved Felles Jur. fak. ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Ingunn Ikdahl

Sammendrag

Bakgrunn

Ingunn Ikdahl er født 1976 og ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2003. Hennes doktoravhandling, "Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the international level and in Tanzania" (2010) kombinerer en analyse av rettsutviklingen knyttet til rettigheter til eiendom, jord og bolig innen internasjonale menneskerettigheter med en studie av nasjonal og lokal rett i Tanzania. Senere har hun arbeidet stadig mer med emner knyttet til norsk velferdsrett. Ikdahl tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i juli 2014 og fikk opprykk til professor med virkning fra 15.9.2016.

Forskningsfelt

Ikdahls faglige interesser knytter seg til rettens betydning for menneskers livsopphold, med særlig oppmerksomhet om spørsmål knyttet til velferdsstaten, omsorgsarbeid og rettigheter til naturressurser. Innenfor menneskerettigheter har hun særlig arbeidet med diskrimineringsvern samt økonomisk og sosiale rettigheter. Kjønnsperspektiv, tverrfaglighet og rettslig pluralisme er andre tverrgående trekk ved hennes forskning.
Innen norsk nasjonal rett forsker og underviser hun særlig innenfor velferdsrett, trygderett, likestillings- og diskrimineringsrett, og menneskerettigheter. Hun leder fakultetets forskergruppe Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI). Fra høsten 2019 har hun vært særlig interessert i "trygdeskandalen" knyttet til EØS-stridig praktisering av folketrygdlovens regler.
Ikdahl har også arbeidet i en årrekke med rettslige spørsmål tilknyttet sørlige og østlige Afrika, samt utviklingssamarbeid. Hennes forskning og undervisning her behandler kvinnerett, menneskerettigheter, utviklingsrett og folkerett generelt, og rettigheter til eiendom, bolig, jord og vann spesielt. Hun har vært sentral i arbeidet med å etablere EDOLAD, et europeisk «joint» PhD-program spesifikt for stipendiater med prosjekter innen utviklingsrett, og underviser på masterprogrammet på Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women's Law (SEARCWL) ved Universitetet i Zimbabwe.

Undervisning

Ikdahl er ansvarlig faglærer i fagene Velferdsrett og Trygderett. Hun underviser også i følgende fag: Menneskerettigheter, Juridisk metode, Diskriminerings- og likestillingsrett og Women's law and human rights.

Tittel

Ingunn Ikdahl

Resultater Resultater

Kunstig intelligens som verktøy for billedbruk.

Ikdahl, Ingunn; Nordrum, Jon Christian Fløysvik. 2020, UIONettsider (opplysningsmateriale)

Livsløp, normer og kropper: kjønnsperspektiv på velferdsretten.

Ikdahl, Ingunn. 2022, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kjønnsperspektiver i og på retten.

Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne. 2022, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kjønn og rett. Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet.

Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir; Skilbrei, May-Len. 2022, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Samarbeidet mellom NAV og UiO: Det juridiske fakultet.

Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Ikdahl, Ingunn. 2022, Erfaringskonferansen 2022: NAV + Akademia = sant?. UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 185 | Neste | Siste »