Cristin-person-ID: 1953
Person

Aktiv cristin-person Ingunn Ikdahl

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Ingunn Ikdahl

Sammendrag

Bakgrunn

Ingunn Ikdahl er født 1976 og ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2003. Som vit.ass. ved Institutt for offentlig rett 1999-2000 skrev hun avhandlingen Menneskerettighetsvernet for kvinners bruk av jord. Noen utviklingstrekk ved eiendomsrettsbegrepet belyst gjennom Tanzanias jordreform. Erasmus-opphold ved University of Nottingham, med spesialisering i EU-rett og internasjonal handelsrett.

Forskningsfelt

Hennes forskningsfelt er menneskerettigheter, utviklingsrett, fast eiendoms rettsforhold, og kvinners rettigheter i tilknytning til naturressurser. Ved siden av norske forhold arbeider hun med spørsmål tilknyttet sørlige og østlige Afrika, og doktorgradsprosjektet tar utgangspunkt i landreformen i Tanzania. Hun har undervist i faget "Women, access to resources and the law" på Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women's Law ved Universitetet i Zimbabwe.

Undervisning

Ikdahl har undervist i Likestillingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, Women's law and human rights, Arbeidsrett (diskrimineringsforbud), og Kvinne- og kjønnsperspektiv på 2.avd.

Se også Avdeling for kvinneretts nettsider.

Tittel

Ingunn Ikdahl

Resultater

Responding to Disadvantage and Inequality through Law.

Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn. 2017, Oslo Law Review. UIOFagartikkel

Bruk av trygderettspraksis som rettskilde: Rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer.

Ikdahl, Ingunn. 2017, Det årlige trygderettskurset. UIOVitenskapelig foredrag

Rettskildesløyfer. Trygderettspraksis som rettskilde.

Ikdahl, Ingunn. 2017, Den årlige fagkonferansen. UIOVitenskapelig foredrag

Between practice and law: women's rights to land and other property.

Ikdahl, Ingunn. 2017, Researcher’s Forum: Investing in Tanzania – a joint opportunity for promoting gender equality and development?. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Rettigheter og politikk henger sammen.

Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker. 2017, UIOIntervju i media