Cristin-person-ID: 1954
Person

Aktiv cristin-person Kirsten Ketscher

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Kirsten Ketscher

Sammendrag

Bakgrunn

Kirsten Ketscher er født i 1947, hun ble cand. jur i 1976 og dr. juris i 1990. Hun har hovedstilling som professor i sosialrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i København.

Forskningsfelt

Kvinnerett, Sosial- og arbeidsrett, sosiale rettigheter, EU-rett, menneskerettigheter og grunnrettigheter.

Kirsten Ketchers hjemmeside

Tittel

Kirsten Ketscher

Resultater

Brev til medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med oppfordring om å fremme et tillegg til Grl. § 92 for å formulere en bestemmelse om alle menneskers iboende verdighet som startbestemmelsen i dette grunnlovskapitlet.

Berg, Jens Petter; Ketscher, Kirsten. 2016, Rettspolitisk initiativ. OSLOMET, UIOVitenskapelig foredrag

Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker.

Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Syse, Aslak. 2013, Gyldendal Juridisk. UIOInnledning

Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.

Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak. 2013, Gyldendal Juridisk. UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Hjemsendelse af nordiske statsborgere - en kritisabel dansk praksis.

Ketscher, Kirsten. 2013, Fagbokforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Om ægteskab, familie og relationer i et retlig ændringsperspektiv.

Ketscher, Kirsten. 2013, Gyldendal Juridisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel