Cristin-person-ID: 2052
Person

Lars Jørun Langøien

  • Stilling:
    Forsker
    ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier ved Norges idrettshøgskole

Kontaktinformasjon

Telefon
21077000

Resultater Resultater

Omfang av seksuell trakassering i Norge: en hurtigoversikt .

Jacobsen Jardim, Patricia Sofia; Gaustad, Jon-Vidar; Langøien, Lars Jørun; Næss, Gunn Eva. 2022, FHI, OUS, NIHRapport

Foreldres bruk av mobile skjermer og samspill med barn 0-6 år: en systematisk oversikt.

Nøkleby, Heid; Bidonde Torre, Maria Julia; Langøien, Lars Jørun; Kucuk, Bahar. 2022, FHI, NIHRapport

Metoder for andrespråksopplæring av voksne innvandrere: en systematisk kartleggingsoversik .

Langøien, Lars Jørun; Nguyen, Hong Lien; Berg, Rigmor. 2020, UIT, FHI, NIHRapport

Effekter av og erfaringer med eksterne skolefokuserte tiltak for barn og unge som er plassert på barnevernsinstitusjon: En mixed-methods systematisk oversikt.

Ames, Heather Melanie R; Muller, Ashley Elizabeth; Jacobsen Jardim, Patricia Sofia; Langøien, Lars Jørun. 2021, FHI, NIHRapport
1 - 5 av 64 | Neste | Siste »